Jouw Eigen Huis - Schorsing besluit verleende ontheffing voor realisatie Groningse woonwijk Suikerzijde

Schorsing besluit verleende ontheffing voor realisatie Groningse woonwijk Suikerzijde

Schorsing besluit verleende ontheffing voor realisatie Groningse woonwijk Suikerzijde
19-11-2021 19:53 | Nieuws | auteur Redactie

GRONINGEN - De voorzieningenechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag het besluit om ontheffing te verlenen van de Wet Natuurbescherming voor de realisatie van de woonwijk de Suikerzijde geschorst. De schorsing op het besluit duurt tot zes weken nadat op het bezwaar is beslist. Dat is de uitkomst van de voorlopige voorziening die door onder andere de Natuur en Milieufederatie Groningen was gevraagd.

De ontheffing was volgens gedeputeerde staten van Groningen nodig omdat het leefgebied voor de meervleermuis, watervleermuis en Geoorde fuut verloren gaat door het realiseren van de woonwijk. Door het aanleggen van een nieuw leefgebied (compensatiegebied) voor deze soorten gaat bovendien beschermd leefgebied van weidevogels verloren.

De voorzieningenrechter heeft twijfels of de redenen om deze ontheffing te verlenen, namelijk het belang van volksgezondheid en de flora en fauna, rechtmatig zijn.

Verder hebben partijen deskundigenrapporten overgelegd die zien op de gevolgen die het plan heeft voor deze diersoorten. Omdat deze rapporten elkaar tegenspreken, vindt de voorzieningenrechter dat er nader onderzoek nodig is om deze gevolgen te beoordelen. Die beoordeling past niet in een voorlopige voorzieningenprocedure. Als toch wordt begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de woonwijk, dan heeft dat onomkeerbare gevolgen voor de natuur. Daarom heeft de voorzieningenrechter het verzoek toegewezen en het besluit geschorst.

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs