Jouw Eigen Huis - DNB: Vooral starters lenen vaker maximaal ten opzichte van inkomen of woningwaarde

DNB: Vooral starters lenen vaker maximaal ten opzichte van inkomen of woningwaarde

DNB: Vooral starters lenen vaker maximaal ten opzichte van inkomen of woningwaarde
11-10-2021 13:26 | Hypotheek | auteur Redactie | Esther van der Wal

AMSTERDAM - De stijging van de huizenprijzen is dit jaar in een verdere stroomversnelling geraakt. Waar de afgelopen vijf jaar sprake was van een stijging van gemiddeld 8 procent per jaar, zien we recent stijgingen van meer dan 15 procent op jaarbasis in bijna het gehele land. De huizenprijzen stegen in Nederland ook duidelijk harder dan in de meeste andere Europese landen.

Als gevolg van oververhitting op de woningmarkt vertonen kopers risicovoller leengedrag, wat tot risico’s in de hypotheekportefeuilles van financiële instellingen leidt. Huizenkopers, vooral starters, lenen vaker (bijna) maximaal ten opzichte van hun inkomen of woningwaarde. Ook lenen kopers weer meer aflossingsvrij, wat herfinancieringsrisico’s met zich meebrengt.

"Allerlei vormen van fiscale subsidies zorgen voor een verder prijsopdrijvend effect. De hypotheekrenteaftrek is hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Maar ook regelingen die zijn ingevoerd om starters meer kansen te bieden op de woningmarkt hebben uiteindelijk – helaas - een averechts effect. Alles bij elkaar zorgt dit voor een spiraal van hogere huizenprijzen en hogere hypotheekschulden", ligt Klaas Knot de cijfers toe.

DNB oordeelt dat banken momenteel onvoldoende rekening houden met het systeemrisico op de woningmarkt en hun kredietportefeuilles kwetsbaar zijn voor de impact van een huizenprijscorrectie op onze economie. DNB zal daarom de eerder aangekondigde ondergrens voor de risicoweging van hypotheken per 1 januari 2022 definitief invoeren.

"De ontwikkelingen in het leengedrag zorgen voor risico’s voor huishoudens en voor financiële instellingen. Banken houden nu nog onvoldoende rekening met het systeemrisico in de woningmarkt. Zij zijn kwetsbaar voor de impact die een prijscorrectie op de woningmarkt zal hebben op de economische activiteit en daarmee de kwaliteit van hun kredietportefeuilles. Om hun weerbaarheid te vergroten zal DNB per 1 januari 2022 definitief de eerder aangekondigde ondergrens aan de risicoweging van hypotheken invoeren", aldus Klaas Knot,  

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs