Jouw Eigen Huis - Stagnatie door materiaaltekort bereikt recordhoogte in de bouw

Stagnatie door materiaaltekort bereikt recordhoogte in de bouw

Stagnatie door materiaaltekort bereikt recordhoogte in de bouw
02-07-2021 09:03 | Nieuws | auteur Redactie

AMSTERDAM - In mei is het aandeel bedrijven dat productiebelemmeringen ondervindt als gevolg van de materiaalvoorziening sterk opgelopen. Het zijn vooral de b&u-bedrijven die hiermee worden geconfronteerd; in mei ervoer ruim één op de vijf bedrijven hier problemen mee. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2021 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Hiermee ligt dit aandeel op het hoogste niveau dat het EIB ooit heeft gemeten. Ook is het tekort aan materiaal inmiddels een belangrijkere oorzaak van stagnatie geworden dan een gebrek aan personeel (15 procent), hoewel ook dat in de afgelopen maanden is toegenomen.

Binnen de gww is het aandeel bedrijven dat stagnatie ondervindt vanwege een gebrek aan materiaal ook toegenomen in de afgelopen maanden (7 procent in mei), maar hier blijft een gebrek aan orders duidelijk de belangrijkste reden voor stagnatie (22 procent).

Orderportefeuilles

De gemiddelde werkvoorraad van bouwbedrijven kwam in mei uit op 9,8 maanden, een stijging van één tiende maand ten opzichte van april. In de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe naar 9,9 maanden. Bij de woningbouw namen de orderportefeuilles met één tiende maand toe naar 12,2 maanden werk.

Per saldo namen de orderportefeuilles van burgerlijke en utiliteitsbedrijven in mei met twee tiende maand toe naar 11,2 maanden werk.

De werkvoorraad van grond-, water- en wegenbouwbedrijven bleef in mei gelijk ten opzichte van april en kwam uit op 7,1 maanden. Bij wegenbouwbedrijven bedroeg de werkvoorraad 6,3 maanden, net als in april. In de grond- en waterbouw namen de orderportefeuilles met één tiende maand af naar 7,8 maanden werk.

Overige conjunctuurindicatoren

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 20 procent van de bedrijven toegenomen en bij 10 procent van de bedrijven afgenomen. Ook beoordeelt twee op de tien bedrijven hun orderpositie in mei als groot; dit is 5 procent meer dan het aandeel bedrijven dat hun orderpositie als klein beoordeelt.

Bij twee op de tien bedrijven is de verwachting dat de personeelsbezetting toeneemt in de komende drie maanden, terwijl minder dan 5 procent van de bedrijven verwacht dat deze gaat afnemen.

Twee derde van de bedrijven verwacht dat prijzen gaan stijgen in de komende drie maanden, terwijl minder dan 5 procent van de bedrijven een prijsdaling verwacht.

Koophuizen

Geen advertenties gevonden

meer koophuizen

Plaats zelf uw Koophuis

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs