Jouw Eigen Huis - VEH: Parkeervergunning Amsterdam bijna negen keer duurder dan Den Haag

VEH: Parkeervergunning Amsterdam bijna negen keer duurder dan Den Haag

VEH: Parkeervergunning Amsterdam bijna negen keer duurder dan Den Haag
09-04-2021 11:32 | Belastingen | auteur Redactie

AMERSFOORT - Een inwoner van de Amsterdamse binnenstad betaalt negen keer meer voor een parkeervergunning (567 euro) dan iemand die in de binnenstad van Den Haag woont (64 euro). De gemeente Utrecht verhoogt dit jaar de prijs van een parkeervergunning voor centrumbewoners van 354 euro naar 442 euro; een stijging van bijna 25%. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten van een onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de prijs die bewoners betalen om in de buurt van hun woning te kunnen parkeren.

Met een gemiddelde van +3,3% is de stijging van gemeentelijke parkeervergunningen dit jaar aanzienlijk hoger dan de verwachte inflatie. Naast de forse stijging van de gemeentelijke woonlasten, waaronder de OZB, merken veel inwoners van gemeenten met een parkeervergunning dat zij dit jaar ook meer betalen om hun auto in de buurt van hun huis te kunnen parkeren. 

De uitleg van gemeenten voor de stijgende vergunningskosten lopen uiteen. Vooral grote steden willen de binnenstad autoluw of autovrij maken. Andere gemeenten verhogen de parkeerbelasting om financiële tegenvallers op te vangen, zoals de kosten van zorgtaken of de gevolgen van de coronacrisis. Utrecht benoemt beide argumenten: deze gemeente wil zowel de leefbaarheid in de binnenstad vergroten als financiële tegenvallers opvangen. De gemeente Oldenzaal wil met de hogere inkomsten weer in de zwarte cijfers komen. Veel middelgrote gemeenten gebruiken een betaalde parkeervergunning om de parkeerdruk te verlagen, bijvoorbeeld door forenzen te weren in woongebieden rondom een station.

Van de 123 onderzochte gemeenten met een parkeervergunning zijn er elf die de kosten met 10% of meer verhogen. In 52 gemeenten wijzigen de tarieven voor een parkeervergunning dit jaar niet en in 49 gemeenten blijft de stijging beperkt tot minder dan 3%. Uitschieter is de gemeente Oldenzaal, waar de kosten verdubbelen van 40 euro naar 80 euro. Ook in de gemeente Oisterwijk (+30%) en de gemeente Nijkerk (+27%) is de stijging fors. In deze gemeenten gaat het in vergelijking met de grote steden om relatief bescheiden vergunningskosten van respectievelijk €43 en €70 per jaar. 

“Sommige gemeenten grijpen alle middelen aan om de tekorten in het sociaal domein aan te vullen en verhogen ook de kosten van parkeervergunningen”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.  Vorig jaar organiseerde de vereniging een petitie tegen de verhoging van de OZB om te voorkomen dat budgettaire problemen in het sociaal domein worden afgewenteld op de huiseigenaren. Klein: “Wij doen een dringend beroep op de landelijke politiek om afspraken te maken met gemeenten over aanvullend budget en daarmee nieuwe lastenverzwaringen in 2022 te voorkomen.” 

Vereniging Eigen Huis heeft in 123 gemeenten de kosten onderzocht van een (eerste) parkeervergunning voor centrumbewoners. Vaak is dit de duurste parkeerzone. Alle genoemde bedragen in de lijst bij dit onderzoek zijn afkomstig van de 123 onderzochte gemeenten. Het onderzoek is in februari 2021 uitgevoerd door Marlyse research.

Koophuizen

Geen advertenties gevonden

meer koophuizen

Plaats zelf uw Koophuis

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs