Jouw Eigen Huis - VEH: thuiswerken bevalt maar opgesloten gevoel neemt toe

VEH: thuiswerken bevalt maar opgesloten gevoel neemt toe

VEH: thuiswerken bevalt maar opgesloten gevoel neemt toe
29-01-2021 11:27 | Nieuws | auteur Redactie

AMERSFOORT - De meeste huiseigenaren maken zich nog geen grote zorgen over hun financiële situatie en thuiswerken bevalt goed. Dat blijkt uit onze vijfde peiling onder 1405 leden over hun zorgen in de coronacrisis. De helft van de huiseigenaren vindt de beperkingen van de coronaregels wel steeds meer benauwen.

Vooral contacten met kinderen, familieleden en vrienden worden gemist. Opmerkingen die veel mensen maken zijn: “Ik mis mijn bewegingsvrijheid, het contact en de omhelzing met mijn (klein)kinderen, vrienden en familie, en het verenigingsleven. Niet kunnen sporten en niet naar een bioscoop, theater of museum. Zorgeloos ergens heen rijden, winkelen en uit eten gaan.” Maar liefst 98 procent zegt zich desondanks te houden aan de coronaregels.

Iets minder dan de helft van de huiseigenaren voelt zich opgesloten, anderen vinden dat nog meevallen. Bijna iedereen (94 procent) kijkt uit naar het moment dat het merendeel van de bevolking is gevaccineerd en de beperkende maatregelen kunnen worden verlicht of opgeheven.

Hoe lang dat nog duurt? Twee derde denkt dat de coronacrisis deze zomer of herfst voorbij is, maar een vijfde is minder positief en denkt dat we moeten wachten tot de volgende winter of het voorjaar van 2022.

Thuiswerken bevalt goed

De meeste mensen (72 procent) bevalt het thuiswerken best goed. Bijna 80 procent vindt hun huis daarvoor goed geschikt en 13 procent heeft behoefte aan meer ruimte, zoals een extra kamer. Hoewel drie kwart van de mensen zegt dat de irritaties door het veelvuldig thuiszitten niet toenemen, zegt een kwart van hen, vooral mensen onder de 45 jaar, dat dat voor hen wel het geval is. Meer thuis zijn levert ook positieve reacties op, zoals: “Ik geniet meer van mijn woonomgeving. Ik word heel blij van de afname van lawaai van auto- en vliegverkeer, en van mijn wandeltochten.”

Vooral jongeren positief over nieuw dagritme

Ruim een derde van de respondenten heeft door het coronaregime een ander dagritme. 60 procent van de mensen onder de 30 jaar vindt dat nieuwe ritme prettig en bijna de helft van hen zegt dat het thuiswerken meer rust geeft. Opvallend is dat ruim een kwart van de 65-plussers (voor een groot deel gepensioneerden) ook zegt dat hun dagritme is veranderd. Twee derde vindt dat wel prettig of heeft hier geen moeite mee, een derde vindt een andere dagindeling juist onprettig.

Eigen financiën lijken nog robuust

Huiseigenaren maken zich nog geen grote zorgen over hun financiële situatie. Driekwart zegt dat de coronacrisis tot nu toe geen nadelige gevolgen heeft op hun inkomen en een even grote groep denkt dat het inkomen op niveau zal blijven. Daarbij moet worden opgemerkt dat bijna 40 procent van hen een vaste baan heeft en 45 procent een pensioen. Slechts 7 procent is zelfstandig ondernemer of zzp’er, op wie de coronamaatregelen een veel grotere impact kunnen hebben.  

Van alle respondenten heeft iets minder dan de helft (47 procent) nu voldoende reserves, een percentage dat wel geleidelijk afneemt. Halverwege vorig jaar gaf nog 54 procent aan over voldoende eigen geld te beschikken.  

De coronacrisis heeft duidelijk invloed op de uitgaven: 58 procent van de ondervraagden geeft nu minder geld uit dan daarvoor. Wel bestellen zij meer online: bijna de helft (47 procent) ontvangt tenminste eenmaal per week en soms wel dagelijks thuis postpakketten.  

Vertrouwen in steunmaatregelen overheid, minder in banken

Een ruime helft (57 procent) denkt dat de steunmaatregelen van de overheid ervoor gaan zorgen dat aanzienlijk minder mensen in financiële problemen komen. Het vertrouwen in banken is veel lager: slechts 19 procent denkt dat die hun klanten zullen helpen om financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Eigen huis onverminderd in trek

De woningmarkt lijkt vooralsnog niet te worden geraakt door de coronacrisis en de huizenprijzen stijgen nog steeds. Slechts 12 procent denkt dat de vraag naar woningen zal afnemen en nog geen 10 procent van de mensen denkt dat de woningmarkt zal stilvallen. Maar liefst 86 procent van de mensen denkt dat de gemeentelijke woonlasten volgend jaar door de coronacrisis zullen stijgen.

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs