Jouw Eigen Huis - Vakbond FNV: tijd voor minister van bouwen, wonen én klimaat

Vakbond FNV: tijd voor minister van bouwen, wonen én klimaat

Vakbond FNV: tijd voor minister van bouwen, wonen én klimaat
28-01-2021 14:26 | Politiek | auteur Redactie

UTRECHT - De cijfers van het CBS vandaag over het aantal nieuw gebouwde woningen vorig jaar leveren weinig nieuws op. Het zijn iets meer nieuwbouwwoningen dan verwacht, maar veel minder dan er nodig zijn. Janna Mud, sectorhoofd Bouw en Wonen: "De wooncrisis wordt zo echt niet opgelost. We hebben een minister van bouwen, wonen en klimaat nodig."

Er moet een forse inhaalslag worden gemaakt om de wooncrisis op te lossen. Mud: "Wat ontbreekt, is regie. Nu is iedereen bezig op zijn eigen vierkante kilometer, terwijl dit een landelijk probleem is. We hebben betaalbare woningen nodig in de grote steden, zodat de verpleegkundige en de leraar daar ook kunnen wonen. Tegelijk moeten de krimpgebieden niet verder krimpen om te voorkomen dat basisvoorzieningen verdwijnen. Belangrijk is dat werknemers kunnen wonen waar ze werken. Wonen is een basisbehoefte. En daarmee een vraagstuk dat ons allemaal aangaat."

FNV vraagt al langer aandacht voor het grote tekort aan arbeidskrachten in de bouw. Mud: "De vraag is wie al die woningen gaat bouwen de komende jaren. Door de vorige crisis zijn duizenden werknemers uit de bouwsector vertrokken/ontslagen. Daarom kunnen we, zelfs al voordat de corona-crisis uitbrak, de werknemers niet aanslepen. Die situatie is nog niet veranderd. We hebben jongeren nodig. Maar steeds minder jonge mensen kiezen logischerwijs voor de bouw. Zelfs nu nog weigeren werkgevers jongeren hun schooldag te vergoeden en zijn de lonen onderin het loongebouw veel te laag. Werken in de bouw wordt zo alsmaar onaantrekkelijker."

Behalve het gebrek aan werknemers, is het behouden van de huidige werknemers ook een grote zorg. Mud: "Het beeld is divers, maar over het algemeen gaat het beter met de sector dan we begin 2020 verwachtten. Toch zijn er binnen deze sector zijn ook branches die het zwaar hebben, waar mensen hun baan verliezen. Denk aan de tentoonstellingsbouw, grote infraprojecten. Kunnen we deze mensen behouden, omscholen naar functies die dichtbij hun kennis en vakmanschap liggen? Vooruitlopend op de klimaatopgaves die de inhoud van het werk ook zal veranderen, moeten we voorsorteren op het behoud van arbeidskrachten in deze sector. Ook daar is regie voor nodig."

De FNV vindt dat regie vanuit de overheid op het oplossen van de wooncrisis nodig is. Mud: "Zeker ook vanuit het belangrijke klimaatvraagstuk. Daarom een minister van bouwen, wonen én klimaat. Want de vraag is ook, hoe zorgen we voor duurzame bouw? Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen droge voeten houden? Hoe zorgen we ervoor dat de bestaande woningen, kantoren en fabrieken worden aangepast, zodat de klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen? Maar ook onze wijken niet overstromen door steeds heviger regenval bijvoorbeeld. En dus ook de vraag waar kunnen we bouwen? Waar we zouden moeten willen bouwen? Hierop moet regie komen. Anders blijven we achter de feiten aanlopen."

Koophuizen

Geen advertenties gevonden

meer koophuizen

Plaats zelf uw Koophuis

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs