Jouw Eigen Huis - Zonrevolutie: twee panelen voor de prijs van één

Zonrevolutie: twee panelen voor de prijs van één

Zonrevolutie: twee panelen voor de prijs van één
09-11-2020 20:08 | Duurzaam | auteur Redactie

AMSTERDAM - De energietransitie blijkt een banenmotor. In 2018 is 14,8 miljard euro geïnvesteerd in energiegerelateerde activiteiten: investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Investeringen in energie zorgden voor 97 duizend voltijdbanen in 2018, waarvan 57 duizend gerelateerd aan hernieuwbare energie en energiebesparing, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Investeringen in zonne- en windparken groeien gestaag, al staan ze nog in de schaduw van investeringen in energiebesparing en netwerken. Met andere woorden: bedrijven en overheden investeren substantieel meer in het verminderen van energieverbruik (4,1 miljard euro in 2018) en het versterken van netwerken voor energietransport (3,6 miljard euro), dan in de duurzame opwek van energie met wind (1,1 miljard euro) en zon (1,8 miljard euro). Begin oktober werd nog eens duidelijk dat netbeheerders voor een enorme investeringsopgave staan; tot 2030 staat voor 40 miljard aan investeringen gepland in onderhoud en verzwaring van het net.

Elk miljard aan investeringen in het net levert zo’n 4000 banen op. Investeringen in zonneparken leveren meer dan het dubbele aan werkgelegenheid op: 8800 banen per miljard euro. Naast onder meer de productie en het vervoer van zonnepanelen, is vooral het uiteindelijk plaatsen van de panelen door installatiemonteurs een relatief arbeidsintensieve bezigheid. Die hoge arbeidsintensiteit kan zowel positief als negatief worden uitgelegd. Het is enerzijds gunstig dat investeringen in zonne-energie zoveel werkgelegenheid opleveren. Anderzijds wijst de hogere arbeidsintensiviteit op inefficiëntie en dus relatief hoge kosten voor de eindgebruiker, wat een rem zet op de overgang naar zonne-energie.

Tegelijk blijkt dat de sector stevige stappen maakt. In 2010 ging elke miljard euro aan investering in zonne-energie nog gepaard met 28.000 nieuwe arbeidsplaatsen, ongeveer drie maal zoveel als op dit moment. Producenten en installateurs hebben de afgelopen jaren veel kennis opgedaan en de efficiëntie sterk opgevoerd. Niet toevallig zijn zonnepanelen over dezelfde periode in prijs ongeveer gehalveerd. Met een investering van een miljard kan de eindgebruiker vergeleken met 2010 nu twee keer zoveel panelen installeren, met 32 procent van het aantal in te zetten arbeidsuren. Zonne-energie ontwikkelt zich zo bezien in een razend tempo, en blijft relatief veel werkgelegenheid opleveren.

Koophuizen

Geen advertenties gevonden

meer koophuizen

Plaats zelf uw Koophuis

DIY Interieur Blogs

Nieuwste Blogs:

Meer Blogs